vakantiehuis-ardennen_sous-le-bois

Algemene voorwaarden

Vakantiehuis SLB verhuurt het domein in zijn totaliteit, voor maximaal 25 personen.
Vakantiehuis Gîte Fanzel verhuurt het domein in zijn totaliteit, voor maximaal 8 personen.
Vakantiehuis Gîte au bord de l’Aisne verhuurt het domein in zijn totaliteit, voor maximaal 24 personen.

Door het huren van het domein erkent de huurder de omschrijving van het domein te aanvaarden zoals omschreven op de website www.souslebois.be of omschreven op de site van één van onze tussenpersonen.

De tarieven gelden per week, per weekend, per midweek of verlengd weekend en zijn exclusief de eventuele lasten die zullen verrekend worden door aftrek op de huurwaarborg. De geldende tarieven worden omschreven op het document ‘aanvraag tot reservatie’ of op het internet.

De waarborg betreft de garantie voor het dekken van eventuele schade. Het waarborgbedrag wordt geregeld via bankoverschrijving. In geval van een rechtstreekse boeking via ‘Sous le bois’ zal het voorschotbedrag voor reservatie veranderen in waarborgbedrag. (zie artikel 3)

Kosten inclusief.

  • Het energieverbruik (incl hout).
  • Het waterverbruik.
  • De schoonmaak.
  • De gemeentelijke verblijfstaksen.
  • De huur van bedlinnen (verplicht).
  • De huur van badlinnen (verplicht).
  • Het ophalen van het huisvuil.

De huurder dient het gehuurde goed als een goede huisvader te onderhouden en hij is verantwoordelijk voor alle schade die hij tijdens zijn verblijf zou veroorzaken.

Alle kosten voor herstel of heraankoop komen te zijner laste.

De schoonmaak is inclusief, maar volgende taken zijn ten laste van de huurder: vaatwas; ledigen en sorteren van het afval; reinigen van de ovens en BBQ’s.

Bij het niet naleven van één of meerdere van deze taken zullen extra kosten (40,-€ per uur) aangerekend worden.

Tevens dient de huurder het meubilair op de oorspronkelijke plaats terug te plaatsen.

Huurreservatie kan gebeuren via één van onze tussenpersonen of rechtstreeks via onze eigen website. Om een periode definitief te reserveren moet een voorschot betaald worden van 2000€ voor Sous le bois & Gîte au bord de L’Aisne en van 250€ voor Gîte Fanzel voor het gehele domein en dit binnen de 10 dagen na aanvraag tot reservatie. Dit bedrag dient per bankoverschrijving betaald te worden. De bevestigingsbrief van de definitieve huur die daarna wordt opgestuurd dient bij aankomst voorgelegd te worden.

Het is zeer belangrijk bij het betalen de referentie te vermelden (boekingsnummer). De reservatie is definitief na ontvangst van het voorschot.

Ten minste twee maanden vóór aankomst dient het totale huurbedrag betaald te worden via overschrijving. Het voorschot zal dan overgaan in een waarborgbedrag. Op het waarborgbedrag zullen de eventuele extra lasten verrekend worden en zal er de eventuele schade op ingehouden worden. Het saldo zal binnen de 14 dagen terugbetaald worden.

Bij aankomst dient de huurder zich aan te melden bij het huis om de sleutels in ontvangst te nemen. Enkel indien de volledige huur en de waarborg betaald zijn zullen de sleutels overhandigd worden. Elke schade die bij aankomst wordt vastgesteld dient door de huurder gemeld te worden aan de beheerder.

Bij vertrek dienen alle sleutels terugbezorgd, zo niet dient er 30 € per sleutel betaald te worden.

Aankomst kan vanaf 16 u en vertrek moet gebeuren vóór 10 u. ’s Zondags kan er tot 18 u vertrokken worden.

De beheerder zal er op toe zien dat de maximale capaciteit niet overschreden wordt.

Capaciteit voor het gehele domein van Sous le bois is 25 personen, 24 personen voor Gîte Au bord de L’Aisne en 8 personen voor Gîte Fanzel.

In geval niet naleving van deze capaciteit heeft de beheerder het recht personen te weigeren of extra kosten aan te rekenen.

Bij de reservatie dient de huurder een gedetailleerde oplijsting te geven van de samenstelling van de groep. Elke wijziging dient vooraf gemeld te worden.

In geval van schade of breuk veroorzaakt door de huurder of één van de leden van de groep zullen de hieraan verbonden kosten aan de huurder aangerekend worden of in mindering gebracht worden van de waarborg. Elke schade dient gemeld te worden aan de beheerder.

7.1: Huisdieren: enkel toegelaten mits voorafgaandelijke goedkeuring. Bij niet naleving kan de beheerder de huurders de toegang tot het gebouw weigeren.

7.2: Respect voor de omgeving. Na 22 u dient het geluid beperkt te worden.

Gebruik van deze ruimtes, zwembad en hottub kan slechts mits voorafgaande toelating van de beheerder. De richtlijnen voor het gebruik van de ontspanningsruimte, zwembad en hottub dienen STRIKT nageleefd te worden.

Douchen is verplicht vooraleer hottub en zwembad gebruikt worden.

Elke huurder dient het zwembadgedeelte proper en hygiënisch te houden. Na gebruik moet water weggeveegd worden, handdoeken en lege glazen verwijderd worden en zetels terug netjes geschikt worden.

In geval richtlijnen niet worden nageleefd heeft de beheerder het recht de toegang tot de ontspanningsruimte, zwembad en/of hottub te weigeren en dit zonder schadevergoeding of kan de beheerder extra kosten aanrekenen.

Enkel de rechtbanken van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd in geval van conflict.

Beleid inzake annuleren

Elke annulatie van de reservatie vanwege de huurder dient via mail te gebeuren. In elk geval blijft de huurwaarborg/voorschot verschuldigd. Indien de huur reeds werd betaald wordt deze als volgt terugbetaald binnen de 14 dagen : voor 100% indien de annulatie gebeurt tot 2 maanden voor de aanvang van de gehuurde periode ; voor 50% indien de annulatie gebeurt tot 1 maand voor de gehuurde periode ; voor 25% indien de annulatie gebeurt tot 14 dagen voor de gehuurde periode, tenzij de annulatie binnen de 8 dagen vóór de huurperiode gebeurde. In dat geval kan geen terugbetaling gebeuren.

De beheerder kan, in geval van aangetoonde overmacht, een verblijf annuleren.