vakantiehuis-ardennen_sous-le-bois

Privacybeleid
Laatst bijgewerkt op 14-nov-2023

Dit privacybeleid beschrijft het beleid van Sous Le Bois, 4 Rue du Val d’Aisne, Érezée 6997, België, e-mail : info@souslebois.be, telefoon : 0495360744 met betrekking tot het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van informatie die wij verzamelen wanneer u onze website gebruikt ( https://www.souslebois.be/ ). (de “Service”). Door de Service te openen of te gebruiken, stemt u in met het verzamelen, gebruiken en openbaar maken van uw informatie in overeenstemming met dit Privacybeleid. Als u hier niet mee instemt, verzoeken wij u de Dienst niet te bezoeken of te gebruiken.

Wij kunnen dit Privacybeleid te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving aan u wijzigen en zullen het herziene Privacybeleid op de Dienst plaatsen. Het herziene beleid wordt 180 dagen nadat het op de service is geplaatst van kracht en als u na die datum de service blijft bezoeken of gebruiken, betekent dit dat u het herziene privacybeleid aanvaardt. We raden u daarom aan deze pagina regelmatig te controleren.

Verzamelde informatie:

We verzamelen en verwerken de volgende persoonlijke informatie over u:

 1. Naam
 2. e-mailadres
 3. mobiel telefoonnummer
 4. Geboortedatum
 5. Adres

Hoe we je informatie gebruiken:

We gebruiken de informatie die we over jou verzamelen voor de volgende doeleinden:

 1. Marketing/Promotie
 2. Getuigenissen
 3. Verwerking van betalingen
 4. Gerichte reclame
 5. Beheer van klantorders

Als we uw gegevens voor andere doeleinden willen gebruiken, zullen we u om toestemming vragen en zullen we uw gegevens alleen gebruiken nadat we uw toestemming hebben ontvangen en alleen voor de doeleinden waarvoor u uw toestemming hebt gegeven, tenzij we wettelijk verplicht zijn anders te handelen.

Hoe we uw informatie delen:

We zullen uw persoonlijke gegevens niet aan derden doorgeven zonder uw toestemming, behalve in de beperkte omstandigheden die hieronder worden beschreven:

 1. Analyse
 2. Diensten voor het innen van betalingen

Wij eisen van deze derden dat zij de persoonlijke gegevens die wij aan hen overdragen alleen gebruiken voor de doeleinden waarvoor deze zijn overgedragen en dat zij deze niet langer bewaren dan noodzakelijk is voor deze doeleinden.

We kunnen uw persoonlijke gegevens ook bekendmaken in de volgende omstandigheden: (1) om te voldoen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, een gerechtelijk bevel of een ander juridisch proces; (2) om overeenkomsten die u met ons bent aangegaan af te dwingen, inclusief dit Privacybeleid; of (3) om te reageren op claims dat uw gebruik van de service de rechten van een derde schendt. Als de service of ons bedrijf wordt samengevoegd met of overgenomen door een ander bedrijf, zal uw informatie een van de activa zijn die worden overgedragen aan de nieuwe eigenaar.

Bewaren van uw informatie:

We bewaren je persoonlijke gegevens 90 dagen tot 2 jaar nadat gebruikers hun account hebben beëindigd of zo lang als we ze nodig hebben om de doeleinden te vervullen waarvoor ze werden verzameld, zoals uiteengezet in dit Privacybeleid. Het is mogelijk dat we bepaalde informatie langer moeten bewaren, bijvoorbeeld voor het bijhouden van gegevens of voor rapportagedoeleinden in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving of om andere legitieme redenen, zoals het afdwingen van wettelijke rechten, fraudepreventie, etc. We zullen uw persoonlijke informatie niet aan derden verstrekken zonder uw toestemming. Resterende anonieme informatie en geaggregeerde informatie, waarmee u niet (direct of indirect) kunt worden geïdentificeerd, kan voor onbepaalde tijd worden opgeslagen.

Uw rechten:

Afhankelijk van de toepasselijke wetgeving kunt u het recht hebben op toegang tot en rectificatie of wissing van uw persoonsgegevens of een kopie van uw persoonsgegevens te ontvangen, de actieve verwerking van uw gegevens te beperken of hier bezwaar tegen te maken, ons te vragen uw persoonsgegevens met een andere entiteit te delen (port), de toestemming die u ons hebt gegeven om uw gegevens te verwerken in te trekken, een recht om een klacht in te dienen bij een wettelijke autoriteit en alle andere relevante rechten onder de toepasselijke wetgeving. Om deze rechten uit te oefenen, kunt u ons schrijven op info@souslebois.be. We zullen op uw verzoek reageren in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Houd er rekening mee dat als u ons geen toestemming geeft voor het verzamelen of verwerken van de gevraagde persoonlijke gegevens of als u uw toestemming voor het verwerken van dergelijke gegevens voor de gevraagde doeleinden intrekt, u mogelijk geen toegang krijgt tot of gebruik kunt maken van de diensten waarvoor uw gegevens zijn opgevraagd.

Cookies etc.

Raadpleeg ons Cookiebeleid voor meer informatie over hoe we deze gebruiken en uw keuzes met betrekking tot deze traceringstechnologieën.

Veiligheid:

De veiligheid van uw informatie is belangrijk voor ons en we zullen redelijke veiligheidsmaatregelen nemen om verlies, misbruik of ongeoorloofde wijziging van uw informatie onder ons beheer te voorkomen. Gezien de inherente risico’s kunnen wij echter geen absolute veiligheid garanderen en bijgevolg kunnen wij de veiligheid van de informatie die u naar ons verzendt niet waarborgen of garanderen en doet u dit op eigen risico.

Links van derden & gebruik van uw informatie:

Onze service kan links bevatten naar andere websites die niet door ons worden beheerd. Dit Privacybeleid heeft geen betrekking op het privacybeleid en andere praktijken van derden, met inbegrip van derden die een website of dienst beheren die toegankelijk is via een link op de Dienst. Wij raden u ten zeerste aan om het privacybeleid van elke site die u bezoekt door te nemen. Wij hebben geen controle over en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor de inhoud, het privacybeleid of de praktijken van sites of diensten van derden.

Klacht/functionaris voor gegevensbescherming:

Als u vragen of zorgen hebt over de verwerking van uw informatie die bij ons beschikbaar is, kunt u een e-mail sturen naar onze klachtenfunctionaris bij Sous Le Bois, 4 Rue du Val d’Aisne, e-mail: info@souslebois.be. We zullen uw zorgen behandelen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving.

Privacybeleid gegenereerd met CookieYes.